PENGUMUMAN PELAKSANAAN SEMINAR PKL 2 (Praktik Kerja Lapangan)


Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Tingkat III Program Studi D3 Pemeliharaan Mesin Politeknik Negeri Subang bahwa pelaksanaan Seminar Praktik Kerja Lapangan (PKL) diselenggarakan mulai tanggal 9 Oktober – 13 Oktober 2023. Seminar Proposal PKL 2 akan dilaksanakan secara offline/luring apabila sudah memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut:

  1. Telah mendapatkan ACC Laporan PKL dari Pembimbing PKL Paling lambat tanggal 6 Oktober 2023.
  2. Telah melakukan bimbingan minimal 8 (delapan) kali kepada dosen pembimbing PKL dari Program Studi Pemeliharaan Mesin dengan menunjukkan bukti buku bimbingan.
  3. Mengumpulkan laporan final PKL yang telah ditandatangani Dosen Pembimbing dengan lembar pengesahan yang sudah ditandatangani pembimbing PKL Industri dan dicap basah. Laporan dijilid mika warna merah sebanyak 2 eksemplar dan dikumpulkan ke bagian admin Jurusan paling lambat tanggal 06 Oktober 2023.
  4. Melampirkan nilai dari industri dan dicap basah.
  5. Menyiapkan powerpoint.
  6. Mematuhi peraturan kedisiplinan akademik, sesuai peraturan akademik Politeknik Negeri Subang yang berlaku.

Mengenai ketentuan pelaksanaan PKL 2 secara rinci dapat dilihat pada link berikut:

Demikian pengumuman ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.